Det Antinomistiske Manifest

En antinomistisk notis (rev. 03- 20190625)

Det Antinomistiske Manifest (rev. 01- 20190610)


  § 1. Dobbeltmoral. Subjektivitet. Inkonsekvens.


  § 2. Tyveri. Kopiering. Inspirasjon.


  § 3. Meningsendring. Feiling.


  § 4. Sjenanse. Ustabilitet. Angst.


  § 5. Sykdom. Svakhet. Avvik.


  § 6. Kjedsomhet. Lediggang.


  § 7. Revolusjon. Evolusjon.


  § 8. Arbeid. Terapi.


  § 9. Løgn. Fiksjon. (rev. 02 - 20190614)